Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
12

I C 153/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pile

Data orzeczenia: 2015-05-20

Data publikacji: 2015-07-07

trafność 100%

Sygnatura akt I C 153/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 29 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Pile Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: Wiceprezes SR Dariusz Małecki Protokolant: Adriana Gryczka po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. w Pile sprawy z powództwa ZUS O/ K. przeciwko E. S. - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w P. o zapłatę 10,97 zł 1 Oddala powództwo; 2 Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 77 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. SSR
Czytaj więcej»

I C 378/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pile

Data orzeczenia: 2015-05-27

Data publikacji: 2015-07-07

trafność 100%

Sygnatura akt I C 378/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 28 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Pile Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Monika Król-Poniatowska Protokolant: p.o. stażysty Ilona Gebler po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2015 r. w P. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamknięt ego z siedzibą we W. przeciwko A. R. o zapłatę oddala powództwo. /-/ SSR Monika Król-Poniato
Czytaj więcej»

II K 103/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Pile

Data orzeczenia: 2015-06-16

Data publikacji: 2015-07-21

trafność 100%

Sygnatura akt II K 103/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 16 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Pile Wydział II Karny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Karol Kaźmierski Protokolant: Miłosz Mański przy udziale Prokuratora: --- po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2015r. sprawy Ł. N. syna K. i B. urodzonego (...) oskarżonego o to, że: w dniu 12 grudnia 2014 roku w P. , przy ul. (...) umyślnie dokonał uszkodzenia ciała J. D. , w ten sposób, że uderzył go w twarz pięścią, powod
Czytaj więcej»

II K 103/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Pile

Data orzeczenia: 2015-07-08

Data publikacji: 2015-07-21

trafność 100%

UZASADNIENIE W dniu 12.12.2014 r., około godziny 2:00, J. D. wracając na rowerze do miejsca swojego zamieszkania, poruszał się ul. (...) w P. . W pewnym momencie zauważył oskarżonego Ł. N. , który spacerował razem z psem rasy amstaff. Chwilę później pies ten został spuszczony ze smyczy i zbliżył się do pokrzywdzonego. Ten nie życząc sobie bliższego kontaktu z tym zwierzęciem, próbował się oddalić, jednakże oskarżony mówiąc: „bierz dziada”, starał się jeszcze podjudzać psa. Gdy J. D. w końcu udał
Czytaj więcej»

II K 163/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Pile

Data orzeczenia: 2015-07-09

Data publikacji: 2015-07-17

trafność 100%

UZASADNIENIE A. S. (1) i A. S. (2) od 1989 roku tworzyli związek małżeński, który to zakończył się rozwodem w 2009 roku. Faktycznie jednak już od 2006 roku małżonkowie nie zamieszkiwali ze sobą. W październiku 2012 roku A. S. (2) otrzymał pismo z firmy (...) . S.A., z treści którego jednoznacznie wynikało, iż ma do uregulowania określone zadłużenie. Fakt ten bardzo go zdziwił i w związku z tym, postanowił wyjaśnić całą tę sprawę. W rozmowie z przedstawicielem wyżej wskazanej firmy uzyskał on inf
Czytaj więcej»

I C 137/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pile

Data orzeczenia: 2015-05-27

Data publikacji: 2015-07-07

trafność 100%

Sygnatura akt I C 137/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 7 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Pile Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Monika Król-Poniatowska Protokolant: p.o. stażysty Ilona Gebler po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 2015 r. w P. sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. w G. przeciwko I. G. (2) , H. G. o zapłatę 1 zasądza solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kwotę 4 846,04 zł (cztery tysiące osie
Czytaj więcej»

IV P 339/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pile

Data orzeczenia: 2016-02-16

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Sygn. akt IV P 339/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Pile, Wydział IV Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aldona Ewertowska-Kraska Protokolant sekr. Daria Romańczak po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2016 roku w Pile na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko Gimnazjum im. (...) w W. o wynagrodzenie I Oddala powództwo. II Zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 135 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. UZASADNIENIE
Czytaj więcej»

II K 163/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Pile

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2015-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II K 163/15 2 Ds 1266/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 25 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Pile Wydział II Karny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Karol Kaźmierski Protokolant: p.o. stażysty M. M. przy udziale Prokuratora: --- po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015r. sprawy A. S. (1) córki E. i S. urodzonej (...) w W. oskarżonej o to, że: 1. w dniu 23 listopada 2007 r. w P. dokonała podrobienia podpisu A. S. (2) w postaci treści (...) na umowie pomiędzy
Czytaj więcej»

I C 141/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pile

Data orzeczenia: 2015-05-22

Data publikacji: 2015-07-07

trafność 100%

Sygnatura akt I C 141/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 28 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Pile Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: Wiceprezes SR Dariusz Małecki Protokolant: Adriana Gryczka po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Pile sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko D. K. o zapłatę 14 193,26 zł 1 Zasądza od pozwanego D. K. na rzecz powoda (...) Wie
Czytaj więcej»

I C 192/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pile

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2015-07-07

trafność 100%

Sygnatura akt I C 192/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 15 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Pile Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Dariusz Małecki Protokolant: Kamila Sucharkiewicz po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2015 r. w Pile sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko D. B. o zapłatę 8 807,89 zł 1 Zasądza od pozwanego D. B. na rzecz powoda (...) Wierzytelności De
Czytaj więcej»